Uswag: Dangal ng Filipino 2019, ginanap sa Pambansang Pamantasan ng Batangas

Ang seminar-palihan ng Komisyon sa Wikang Filipino na Uswag: Dangal ng Filipino 2019 ay ginanap sa Pambansang Pamantasan ng Batangas noong Mayo 15-17, 2019 sa Lecture Room, International Affairs Office, CITE Building, Pablo Borbon Main I, Batangas City. Dinaluhan ito ng higit isang daang estudyante at guro mula sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa CALABARZON na may pangunahing layunin na mapataas ang kanilang kaalaman sa wikang Filipino.

Kabilang sa mga dumalo si Ginoong Virgilio S. Almario, ang Pambansang Alagad ng Sining at Tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, bilang pangunahing tagapagsalita. Kanyang ibinahagi ang tungkulin ng mga guro at estudyante sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa wikang Filipino. “Kailangan kayo [mga guro at estudyante] mismo ang maging modelo sa paggamit ng wikang Filipino ng mas mataas pa kaysa paggamit ng mga karaniwang mamamayang Filipino”, aniya.

Bukod doon, isinalaysay din ni Ginoong Almario ang kasaysayan ng pambansang wika kung saan ipinaliwanag niya ang kalawakan nito at ang patuloy nitong pagbabago at pagyabong sa pag-usad ng panahon. “Ang tungkulin ng ating mga guro ay patuloy na pag-aaral ng wika. Madaming pagbabago sa ating wika, kailangan masundan natin iyon” kanyang dagdag.

Samantala, kabilang din sa mga lumahok sina Ginoong John Lerry C. Dungca, Dr. Jose Elvie G. Duclay, at Ginang Pinky Jane S. Tenmatay mula sa Komisyon sa Wikang Filipino, bilang mga panauhing tagapagsalita. Itinuro ni Ginoong Dungca sa unang araw ang wasto at estandardisadong pagbaybay sa Filipino habang tinalakay naman ni Dr. Duclay ang wastong paggamit ng mga bantas, pagsulat ng bilang at pagwawasto ng pruweba, sa sumunod na araw. Sa kabilang dako, sa huling araw ng seminar-palihan, nagbigay naman si Ginang Tenmatay ng kaalaman tungkol sa wastong paggamit ng wikang Filipino sa mga opisyal na transaksiyon at komunikasyon.

Pagkatapos ng bawat panayam, nagkaroon ng iba’t ibang uri ng pagsasanay ang mga kalahok sa pangangasiwa ng Sentro ng Wika at Kultura ng Unibersidad sa pamumuno ni Asst. Prof. Cecil L. Dimasacat.

FacebookTwitterGoogle+Share