Kauna-unahang Sentro ng Wika at Kultura sa Rehiyon Itatayo sa BatStateU

Ang Komisyon sa Wikang Filipino (National Commission for Culture and Arts) at Batangas State University ay nagkasundo sa pamamagitan ng paglagda sa Memorandum ng Unawaan (MOU) noong ika-23 ng Marso sa Amphitheater, BatStateU Pablo Borbon Kampus I, Lungsod ng Batangas. Ang nasabing kasunduan ay simbolo ng pagpapahalaga ng dalawang partido sa kultura at wikang pambansa ng Pilipinas.

Nakasaad sa MOU ang pagtatatag ng Sentro ng Wika at Kultura ng Unibersidad na ang isa sa mga tungkulin ay ang mangasiwa ng mga aktibidad, gaya ng kumperensiya, seminar, palihan, gawad, at timpalak para sa pagpapalaganap ng wikang Filipino.

Sa pambungad na programa, ang Pangulo ng BatStateU Dr. Tirso A. Ronquillo ay pinasalamatan ang Komisyon ng Wikang Filipino sa suportang ipinapakita nito sa Unibersidad. Sa kanyang mensahe, ipinagmalaki niya ang mga aktibidad na ipinatutupad ng Unibersidad sa pagpapayabong ng Kulturang Pilipino sa pamumuno ng mga guro. Ipinahayag din niya, “Tayo ay mapalad sapagkat dito sa ating rehiyon, ang Batangas State University ay napili upang pagtayuan ng Sentro ng Wika at Kultura.”

Samantalang ang Pambansang Alagad ng Sining at Tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino na si G. Virgilio S. Almario ay naimbitahan ding magpahayag ng isang makabuluhang mensahe sa mga manonood. Kanyang ipinakilala ang nasabing Komisyon na kaisa-isang ahensiya ng gobyerno na may tungkulin na tumupad sa atas ng Konstitusyon 1987, ukol sa pagpapalaganap sa wikang pambansa ng Pilipinas. Kanya ding pinasalamatan ang Unibersidad sa mainit nitong pagtanggap.

Ang mga panauhang kasamang lumagda nina Dr. Ronquillo at G. Almario ay sina Dr. Purificacion Delima, Komisyoner para sa Wikang Ilokano ng nasabing Komisyon at Asst. Prof. Cecil L. Dimasacat, Direktor ng Unibersidad para sa Kultura at Sining.

Gayundin naman, dumalo sa nasabing pagdiriwang sina G. Marne Kilates, Bb. Minda Limbo at G. Noel de Guia ng Komisyon sa Wikang Filipino.

FacebookTwitterGoogle+Share